PATTY SKI lyžiarska škola a požičovňa od 10.3.2024 ZATVORENÉ

Servis lyží – Montana ski service Top TECHNOLOGY

Ski service

SERVIS LYŽÍ V PREVÁDZKE!
Nečakajte na prvý sneh, buďte pripravený.
Zverte svoj športový výstroj len do správnych rúk, dôverujte profesionálom ,príďte k nám a ostatné už nechajte na nás!

Včas si ošetrite svoje lyže, pretože celú letnú sezónu chátrali v pivnici. Pred prvým večerným lyžovaním si už servis urobiť nestihnete.
Staráte sa o rodinu, o domáce zvieratká, o auto….postarajte sa aj o svoj lyžiarsky výstroj. Jednoducho: “čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“.

Robíme servis lyží a snowboardu pre všetky vekové a výkonnostné kategórie:

 • lineárne, kombinované a variabilné štruktúry
 • komplexné zauhlnie a tuning hrán
 • montáž viazania

Čistenie a oprava sklznice

 

Prebrúsenie plochy sklznice na brúsnom páse (zr.80-100) bez prítlaku slúži na odstránenie starého vosku a na zvýraznenie potrebných miest budúcich opráv.

Pre dokonalé odmastenie sklznice pred jej opravou použijeme odstraňovač vosku.

Mechanické vyčistenie poškodenej sklznice (škrabance a ryhy) zaručí dokonalé spojenie nového natavovaného P-tex materiálu s pôvodnou sklznicou.
Použitím ručnej pištole Montana nanášame na plochu sklznice len potrebnú vrstvu nataveného polyetylénu. Takto natavená plocha môže byť okamžite brúsená na brúsnom kameni, bez toho aby bolo potrebné brúsenie ručným náradím.

Predbrúsenie a finálne brúsenie

Servis lyžíIdeálnu optickú rovinu sklznice a spodnej hrany docielime len brúsením pomocou brúsneho kameňa s konštantným prítlakom a rýchlosťou posunu. Dosiahnutie ideálnej optickej roviny je predpokladom pre presné zauhlenie hrany – geometrické hrany.

Spravidla používame základnú lineárnu štruktúru strednej hrubosti. Slúži k väčšiemu odberu materiálu z plochy sklznice aj hrany (individuálne podľa potreby) a zároveň k odstráneniu naneseného polyetylénu.

Brúsením na brúsnom kameni docielime najlepšie klzné vlastnosti sklznice. Len brúsny kameň ponúka rôzne variácie finálnych štruktúr (pretekársky servis).

Porovnanie výsledkov brúsenia na brúsnom papieri/kameni.

 

Finálne brúsenie
Na ideálne rovnú plochu sklznice „narysujeme“ finálnu štruktúru opäť použitím brúsneho kameňa pomocou zmeny otáčok jeho rýchlosti, rýchlosti posunu a prestavovaním povrchovej štruktúry- zarovnanie kameňa s diamantom.

Podľa charakteru lyží zvolíme adekvátny typ požadovanej štruktúry – lineárna, kombinovaná, variabilná.

Na základe zmeny jednotlivých parametrov – rezná rýchlosť, rýchlosť diamantu, brúsna rýchlosť kameňa, rýchlosť posunu, nastavenie tlakovej krivky pre brúsené plochy – sme schopný ovplyvniť tvar, hrubosť a sklon jednotlivých šráfov (dezénu).

Jednotlivé štruktúry sa delia na hrubé, stredné a jemné.

Pre kombinované a variabilné štruktúry (pretekársky program) je dôležité dokonalé vyhladenie plochy použitím nižších otáčok pri brúsení a nižšej rýchlosti posunu. To slúži k dokonalému vyhladeniu sklznice po základnom prebrúsení a zároveň na prípravu pretekárskej štruktúry.

Pretekárska štruktúra je rysovaná len jednosmerným brúsením špička – päta, 1 cyklus

Zauhlenie bočnej hrany

Uhol bočnej hrany závisí od typu a charakteru použitia lyží/snowboardov, skúsenosti užívateľa a tvrdosti podložky.

Bočné zauhlenie hrany – základné zauhlenie sa robí pomocou brúsneho pásu v rozsahu 87 º-89º.

Správne zvolený uhol zabezpečuje dokonalý kontakt hrany so snehovou podložkou v priebehu celého oblúku v závislosti od charakteru lyže.

Všeobecná podmienka zauhlenia hrany musí spĺňať celkový uhol hrany, ktorý nikdy nesmie byť väčší než 88,5º.

Pravidelne uhlovanú hranu po celej jej dĺžke (od špičky po pätu) je možné dosiahnuť len brúsením hrany s brúsnym pásom cez klznú keramickú podložku.

 • plnohodnotný carvingový efekt = presne zauhlovaná hrana po celej jej dĺžke od špičky k päte
 • geometria klznej podložky zaručuje konštantný uhol brúsenej bočnej hrany
 • striedavá rýchlosť = kontrolovateľná účinnosť brúsenia
 • konštantný odber materiálu z plochy hrany a bočnej ochrannej lamely hrany
 • minimálna hĺbka narušenia hrany vďaka rôznej hrubosti brúsneho
 • po brúsení vznikne horizontálna štruktúra hrany

Pre pretekársky servis je základne pripravená (nauhlovaná) bočná hrana ešte vyleštená pomocou brúsneho kameňa – tuning bočnej hrany.

Slúži k docieleniu ostrého vrcholového uhla hrany a zároveň k jej vyhladeniu, teda vymazaniu štruktúry po brúsnom páse.

Tuning spodnej hrany

Konštantný odklon – tuning spodnej hrany smerom od podložky je možné len na základe presnej roviny sklznice a hrany. Slúži k prenosu účinnosti bočného uhla hrany na snehovú podložku, teda pri jazde po hrane pri carvingovom oblúku a zabraňuje nežiaducemu zarezávaniu hrany.

Tuning hrany sa robí v rozsahu 0,4 º – 0,8 º pomocou paralelných brúsnych kameňov s konštantným uhlom sklonu, rýchlosti posunu a tlaku.

Radiálny tuning – premenlivý uhol (0,4 º-0,8 º) odklonu spodnej hrany od sklznice. Podstatou premenlivého uhla odklonu je možnosť nastavenia najväčšieho odklonu hrany v oblasti max. šírky lyží (špička a päta) a naopak v najužšom (v stredovej časti pod lyžiarkou) zase čo najmenšieho uhla.

Podbrúsením – vyleštením spodnej hrany zároveň odstránime zvyšky vzniknuté pri bočnom brúsení.

Veľkosť odklonu záleží od počtu cyklov brúsenia alebo na tlaku posunu.

 • kvalita tuningu spodnej hrany je nezávislá od šírky lyže v oblasti špičky(najširšie miesto)
 • kvalitne urobený tuning nezanechá žiadnu štruktúru na ploche spodnej hrany. Tuning sa robí v rovnakom smere ako
 • klzný smer lyže (špička -päta)
 • uhol podbrúsenia je konštantný po celej dĺžke lyží
 • podbrúsenie sa robí len po celej dĺžke lyží (špička a päta)
 • v prípade uhla podbrúsenia ≤ 0,8º nedôjde k brúseniu okraja sklznice

Impregnácia a leštenie

Samotné brúsenie je vždy veľkým zásahom do jednotlivých pórov sklznice. Základná impregnácia je potrebná hlavne k hĺbkovej ochrane pórov a k zaisteniu jeho elasticity.

Ideálnym spôsobom nanášania vosku je prostredníctvom teplého voskového kúpeľa, vďaka ktorému je sklznica schopná absorbovať čo najväčšie, ale zároveň aj najnutnejšie množstvo vosku – pri mazaní za studena je táto možnosť vylúčená.

Odstránenie nadbytočného vosku z plochy sklznice robíme mechanickým spôsobom pomocou nylonovej kefy alebo filcových pásov pre polishing, ktoré sú dostatočne mäkké na to, aby nepoškodili vrchol uhla hrany.
V prípade dobre zvolenej a urobenej štrukturácii sklznice je vosk chápaný ako sekundárny proces pre impregnáciu, nikdy nie spôsob ako docieliť výrazné zmeny klzných vlastnosti lyže.

Voskovanie za sucha:
Rotačná kefa je ohrievaná horúcim vzduchom cca 100ºC a zároveň napustená voskom. Funkcia druhej rotačnej kefy je leštenie impregnovaného vosku z plochy sklznice.

Voskovanie teplým voskom:
Rotačný valec so špeciálnou gumovou lamelou po obvode sa ponára do horúceho vosku, ktorého teplota je regulovaná termostatom.
Sila impregnačnej vrstvy vosku je regulovateľná pomocou sťahovacej lišty. Následným ťahom lyže/snowboardu proti smeru rotácie valca dochádza k naneseniu rozohriateho vosku na plochu aj do jednotlivých pórov sklznice.

Leštenie plochy sklznice sa robí po vychladnutí vosku pomocou špeciálneho fibrového pásu na stroji. (Montana LC Snowboard).

Ako správne uskladňovať lyže?

 • pred uskladnením doporučujeme lyže servisovať a napustiť voskom,
 • najlepšie je dať urobiť na lyžiach tzv. veľký servis, čo znamená zataviť všetky ryhy na sklznici, prebrúsiť sklznicu, nauhlovať hrany a napustiť voskom. Túto vrstvu je vhodné nechať na sklznici aj cez leto, aby lyže boli chránené a zakonzervované
 • ošetrené lyže je vhodné stiahnuť páskou v miestach päty a špičky, aby nedošlo k ich vzájomnému kontaktu a uložiť
 • nastojato na suché a tmavé miesto
 • viazanie ponechať vypnuté

 

PATTY SKI Donovaly Cenník servis lyží – ski service